nemflirt.dk - Vilkår for anvendelse

Læs venligst følgende vilkår for anvendelse omhyggeligt:

Velkommen til nemflirt.dk tjeneste. Din accept af alle vilkår og betingelser i denne aftale ('Aftalen') er påkrævet, før du kan anvende nemflirt.dk (herefter benævnt "Tjenesten", "Webstedet" eller "Sitet"). Din accept er påkrævet, før nemflirt.dk  operatører giver dig autoriseret adgang til deres databaser for at få eller bruge kopier af fotografier, video, tekst eller grafik ("Indhold"), der tilbydes i, på eller via Webstedet. Hvis du ikke accepterer de vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor, har du ikke tilladelse til at bruge de dele af Webstedet, der er mærket med ”Kun for voksne”, og du har heller ikke tilladelse til at få adgang til serverne, der hoster nemflirt.dk eller se, downloade eller på anden måde anvende nogen form for " Kun for voksne ”- indhold, der er tilgængeligt i, på eller via Webstedet.

DET ER MEGET VIGTIGT, AT DU GENNEMLÆSER DENNE AFTALE, FORDI DU, NÅR DU DOWNLOADER ELLER SER INDHOLD FRA WEBSTEDET nemflirt.dk ELLER NÅR DU ANVENDER ALLE ANDRE TJENESTER, DER LEVERES AF EJERNE ELLER OPERATØRERNE PÅ WEBSTEDET, UDTRYKKELIGT TILKENDEGIVER, AT DU ACCEPTERER ALLE DE FØLGENDE VILKÅR, BETINGELSER OG ANDRE BESTEMMELSER, SOM FREMGÅR AF DENNE AFTALE..

nemflirt.dk forbeholder sig ret til efter vores eget skøn at ændre, justere, tilføje eller slette dele af disse vilkår og betingelser for brug til enhver tid uden varsel. Vi vil opslå ændringerne i disse vilkår og betingelser for brug og brugeraftalen på siden med vilkår og betingelser for brug og angive øverst på siden for vilkår og betingelser for brug, datoen, hvor disse vilkår sidst blev revideret. Din fortsatte brug af Tjenesten eller Webstedet efter s danne ændringer betyder, at du accepterer de nye vilkår og betingelser for brug. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkår og betingelser for brug, må du ikke bruge eller få adgang til (eller fortsætte med at bruge eller få adgang til) Tjenesten eller Webstedet. Det er dit ansvar at regelmæssigt kontrollere Webstedet for at se, om der er sket ændringer i disse vilkår og betingelser for brug og for at gennemgå sådanne ændringer.

1. Parterne i denne aftale og omfang. 
Parterne i denne aftale ("Aftalen") er dig og P.O. Boks 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica, operatøren af nemflirt.dk ("Selskabet"). I Aftalen benyttes udtrykkene "Vi" og "Os" til at henvise til Selskabet (også benævnt nemflirt.dk). Ved yderligere adgang til Webstedet eller materiale, der er til rådighed på eller i forbindelse med Webstedet, og af andre gode og værdifulde hensyn, hvilket du og Selskabet til fulde anerkender, accepterer du hermed at være bundet af alle de vilkår og betingelser, der er fastsat i Aftalen. 2. Bekræftelse af seksuelt indhold.
Du anerkender herved, at indholdet, der stilles til rådighed på, gennem og i forbindelse med Webstedet af Selskabet og/eller andre parter, der kan stille indhold til rådighed på, i, gennem eller i forbindelse med Webstedet ("Tilknyttede indholdsleverandører") og andre materialer, der er tilgængelige på, i, gennem eller i forbindelse med Webstedet, omfatter eksplicitte visuelle, lyd- og/eller tekstafbildninger af nøgenhed og seksuelle aktiviteter, at du ikke bliver krænket af sådanne materialer, og at du ved at acceptere disse vilkår og betingelser garanterer Selskabet og de Tilknyttede indholdsleverandører, at du med vilje og bevidst søger adgang til sådanne eksplicitte seksuelle materialer til din egen personlige visning. 3. Aldersbegrænsede materialer og aldersbegrænset adgang Ingen personer under 18 år (21 år, hvor atten 18 år ikke er myndighedsalderen) må direkte eller indirekte se, besidde eller på anden måde gøre brug af noget af indholdet på Webstedet, tilgå Selskabets computere for at hente kopier af indholdet, der leveres af Selskabet eller Tilknyttede indholdsleverandører, eller afgive ordrer på varer eller tjenester, der annonceres i, ved, gennem eller i tilknytning til Webstedet. 4. Bekræftelse på at du er voksen DU BEKRÆFTER HERVED OG INDESTÅR FOR AT DU PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT ER 18 ÅR ELLER ÆLDRE (21 ÅR, HVOR ATTEN 18 ÅR IKKE ER MYNDIGHEDSALDEREN). 5. Du anerkender, at du forstår, at der er kommercielt tilgængelige forældrekontrolbeskyttelse (fx computerhardware, software eller filtreringstjenester), der kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materialer, der er skadelige for mindreårige. Hvis du er interesseret i at lære mere om disse beskyttelsesmuligheder, er der information tilgængelig på www.cybersitter.com , www.netnanny.com  eller andre lignende websteder, der giver oplysninger om sådanne beskyttelsesmuligheder. (De foregående links er udelukkende til orientering og udgør ikke en godkendelse af disse enheder, deres tjenester eller politikker. P.O. Box 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica ikke tilknyttet disse.). 6. KVALIFIKATIONSKRAV. Medlemskab i nemflirt.dk er kun for voksne og ugyldige, hvor medlemskab måtte være forbudt. Ved at bruge Webstedet tilkendegiver og indestår du for, at du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå denne Aftale og overholde alle vilkårene i Aftalen. Desuden indestår du for, at: 6.1. Du ikke vil tillade uvedkommende at få adgang til Webstedet gennem dine handlinger eller udeladelser. 6.2. Du vælger at få adgang til Webstedet frivilligt, fordi du ønsker at se, læse eller høre de forskellige materialer, som kan være tilgængelige, til din egen personlige nydelse, information, underholdning eller uddannelse. 6.3. Du har ikke meddelt nogen offentlig myndighed, at du ikke ønsker at modtage materiale med seksuelt indhold. 6.4. Den gennemsnitlige voksen i dit samfund, efter din bedste vurdering, forbruger sådanne materialer frivilligt under omstændigheder som disse, hvor materialerne er rimeligt isolerede fra mindreårige og uinteresserede voksne, og vil ikke finde, at sådanne materialer appellerer til en nærliggende interesse eller er stødende. Du tilkendegiver og indestår også for, at du er bekendt med normerne i dit samfund vedrørende accept af sådanne materialer med seksuelt indhold, og de materialer, du forventer at støde på, er inden for disse normer. 7. KONIT OG ADGANGSKODE. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit medlemsnavn og din adgangskode. Du er ansvarlig for alle anvendelser af din konto, uanset om anvendelsen er godkendt af dig. Du accepterer straks at skulle underrette nemflirt.dk om enhver form for uautoriseret brug af din konto. Du accepterer at betale alle opkrævninger, der påløber din konto gennem din brug eller brugen af dem, der er autoriseret af dig. 8. MEDLEMSSKAB. Der er forskellige niveauer af medlemskab, som kan være tilgængelige for dig gennem Tjenesten. Det højeste medlemskabsniveau giver den videste adgang til medlemsindhold på Webstedet. 9. Konsekvenser af svigagtig oplysning om alder eller anvendelsessted. Du anerkender herved, at du forstår, og at du hermed accepterer, at enhver adgang til de aldersbegrænsede dele af Webstedet eller indholdet, der stilles til rådighed af Selskabet eller Tilknyttede indholdsleverandører, af en mindreårig eller af nogen person udgør en uautoriseret adgang til Selskabets computere og databaser, der går ud over den tilladelse, der udtrykkeligt er givet af Selskabet i denne Aftale, og at sådan uautoriseret adgang krænker og udgør en krænkelse af løsøre og tilsigtet ophavsretskrænkelse(r) af Selskabets ophavsret til Webstedet og til indhold ejet af Selskabet og/eller andre parter, der vises i, på eller gennem Webstedet, som alle er beskyttet i henhold til italiensk og andre landes lovgivning. Du anerkender endvidere, at du forstår, at enhver sådan uautoriseret adgang til Webstedet og/eller Selskabets indhold eller den Tilknyttede indholdsleverandørs indhold på Selskabets computere kan potentielt medføre strafferetlig retsforfølgelse og et væsentligt civilretligt ansvar. 10. Udstedelse af begrænset licens. Du anerkender og accepterer, at alle tilgængelige materialer på eller gennem Webstedet er proprietære og er omfattet af værdifulde immaterielle rettigheder, varemærker og anden immateriel ejendomsret, der ejes af eller er licenseret til Selskabet. I lyset af dine repræsentationer, garantier og accepter i denne Aftale og betinget af, at f din bekræftelse om, at du er voksen og over 18 år, er sandfærdig, giver Selskabet dig en enkeltbrugerlicens til at få adgang til sine computerservere til alene at bruge Webstedet til din private og ikke-kommercielle underholdning og pædagogisk brug og nydelse. 11. GEBYRER OG AFBRYDELSE. Brugs- eller abonnementsgebyr kan være blevet opkrævet dig ved registreringen. Du anerkender hermed og accepterer, at medmindre du blev opsagt for at overtræde Webstedets vilkår og betingelser for brug, hvis du annullerer dit medlemskab, eller hvis dit medlemskab annulleres af nemflirt.dk bliver dit brugernavn og din adgangskode fjernet fra systemet ved afslutningen af den indeværende medlemskabsperiode, og at du vil have ret til de fulde fordele ved dit medlemskab indtil udgangen af ​​en sådan periode, medmindre du blev opsagt for at overtræde Webstedets vilkår og betingelser for brug. Du accepterer, at hvis du afbestiller til enhver tid efter at have købt et medlemskab til nemflirt.dks (fx 20 minutter efter at du har tilmeldt dig), vil du stadig blive opkrævet det fulde medlemsgebyr for den aftalte periode. 11.1 For at annullere dit månedlige medlemskab skal du meddele nemflirt.dk din annullering via e-mail til faktureringsafdelingen mindst fem (5) dage før udløbsdatoen for din nuværende medlemskabsperiode. For at annullere denne aftale, mail eller aflever en underskrevet og dateret meddelelse, der angiver, at du, køberen, opsiger denne aftale eller formuleringer med tilsvarende virkning. Denne meddelelse skal sendes til: support.nemflirt.dk. 12. Ophør af din licens til brug af Webstedet. Du anerkender og accepterer, at vi til enhver tid på eget initiativ kan opsige eller suspendere din adgang til hele eller dele af Webstedet, med eller uden varsel, herunder, uden begrænsning, ved brud på denne Aftale. Uden at derved begrænse det foregående kan enhver form for svig, misbrug eller ulovlig aktivitet udgøre årsagen til afbrydelse af din adgang til hele eller dele af Webstedet efter vores eget skøn, og du kan blive henvist til relevante retshåndhævende myndigheder. 13. Vigtige adgangs- og brugsbegrænsninger. Du anerkender og accepterer, at du kun må få adgang til, se, downloade, modtage materialer, der er tilgængelige på, i eller via Webstedet, herunder indhold indsendt af Tilknyttede indholdsleverandører, i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og andre begrænsninger, der er fastsat i denne Aftale og ellers anført på Webstedet, herunder specifikke vilkår og betingelser i forbindelse med erhvervelsen af ​​indholdet af Tilknyttede indholdsleverandørers indhold og opdateringer af denne Aftale. Du må kun få adgang til og bruge Webstedet på en computer ad gangen, og du må kun lave en enkelt kopi af de dele af Webstedet, du har adgang til med henblik på din egen personlige ikke-kommercielle uddannelsesmæssige og underholdnings brug og nydelse. Du må ikke bruge indhold til noget kommercielt formål. Du må ikke genudgive eller levere dele af Webstedets eller Tilknyttede indholdsleverandørers indhold til nogen anden person uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Selskabet. Sådan forbudt anvendelse omfatter, uden begrænsning i øvrigt, e-mail, telefonbeskeder eller enhver anden offentliggørelse af Webstedets eller Tilknyttede indholdsleverandørers indhold helt eller delvist på enhver webside, herunder på enhver personlig webside, du ejer eller er tilknyttet, herunder men ikke begrænset til sociale netværkssider (fx Facebook eller Instagram), uanset om nogen af ​​de ovennævnte anvendelser er kommercielle eller ikke- kommercielle. Enhver sådan uautoriseret brug vil udgøre forsætlig krænkelse af ophavsretten, som kan påføre dig et alvorligt potentielt ansvar. 14. ONLINE UDSENDINGE: nemflirt.dk BRUGER VIRTUELLE PROFILER, SOM IKKE KORRESPONERER TIL AKTUELLE MEDLEMMER:

Vigtige oplysninger læs venligst!

14.1 nemflirt.dk opfordrer dig til at bruge ONLINE UDSENDING- tjenesten til at forbedre kommunikation, underholdning og din samlede site- oplevelse og -nydelse. 14.2 En ONLINE UDSENDING kan være en digital skuespiller, en avatar eller en synthespian (fx en computergenereret 'person' eller 'karakter'). ONLINE UDSENDINGE kan være ansat hos nemflirt.dk eller en tredjepart for at forbedre din online oplevelse. En Online Udsending kan for eksempel give en elektronisk introduktion til nye eller eksisterende nemflirt.dk funktioner eller funktionalitet, eller forebygge upassende opførsel. 14.3 Ved at samtykke til og acceptere disse vilkår accepterer du, at du fuldt ud forstår, accepterer og er enig i ONLINE UDSENDING-tjenesten. Du anerkender, at du forstår, at nogle af de profiler og medlemmer, der vises på dem, ikke er faktiske medlemmer af webstedet. ONLINE UDENDINGE er ikke forbundet med nogen anden bruger af webstedet, men sendes til dig i et forsøg på at fremme større nydelse, yderligere aktivitet og mere omfattende deltagelse i alle vores tjenester. DU MÅ IKKE PÅ NOGET TIDSPUNKT AFMELDE ELLER ANMODE OM IKKE AT DELTAGE I ONLINE UDSENDINGE-TJENESTEN VED AT KONTAKTE OS PÅ support.nemflirt.dk 14.4 ONLINE UDSENDING-tjenesterne kan omfatte opslag af information, billeder og/eller kommunikation rettet til dig. Sådanne meddelelser kan være i form af enhver form for kommunikation, der i øjeblikket er tilladt på Webstedet.         14.5 Anvendelsen af ​​vores ONLINE UDSENDING-tjenester er designet til at facilitere kontoudvikling, forbedre brugerens, medlemmets og/eller abonnenternes oplevelse, muliggøre intern netværksanalyse, facilitere kvalitetskontrol, uddanne og underholde brugere, medlemmer og/eller abonnenter og/eller sikre overensstemmelse til disse vilkår.         14.6 ONLINE UDSENDING-tjenesten bruges også samlet til at levere analyser, feedback, trends, mønstre, sociale kommentarer og information og hjælper med overvågningen af ​​vores system for at sikre overholdelsen af vores driftsstandarder.         14.7 Ved at acceptere disse vilkår anerkender og accepterer du endvidere, at oplysninger eller billeder, der vises for dig via en ONLINE EMISSARIES-profil, ikke vedrører en faktisk person, men er blevet medtaget til ovennævnte formål.         14.8 Du forstår, anerkender og accepterer, at enhver involvering eller kommunikation med vores ONLINE UDSENDING kan overvåges for at sikre overensstemmelse med disse vilkår. Vi forbeholder os også ret til at benytte ONLINE UDSENDINGE inden for Webstedets tjenester nu og/eller i fremtiden. 14.9 Ved at acceptere disse vilkår forstår, anerkender og accepterer du, at en ONLINE UDSENDING kan kontakte både gratis-medlemmer og betalende abonnenter via tekstbaseret kommunikation enten inden for Webstedet og/eller via e-mail- meddelelser for at øge aktiviteten og overvåge overholdelsen til disse vilkår.         14.10 Vores ONLINE UDSENDING-profiler har lov til, men er ikke forpligtet til, at overvåge indholdet og materialet, der tilføjes til Webstedet og de omkringliggende konti. Eventuelle mistænkelige konti, der kan udgøre en fare for vores medlemmer, fjernes straks for at hjælpe med at yde den bedste og sikreste service, der er mulig.         14.11 Hvis du besvarer eller indleder nogen form for kommunikation eller interaktion med vores ONLINE UDSENDINGE anerkender, accepterer og forstår du til fulde, at ethvert svar eller enhver udveksling mellem den pågældende ONLINE UDSENDING og dig udelukkende har til formål at underholde og vil ikke resultere i et fysisk møde mellem den pågældende ONLINE UDSENDING og dig, men har til formål at sikre din overholdelse af disse vilkår samt stimulere din aktivitet gennem tjenesterne.         14.12 På samme måde anerkender og forstår du, at enhver kommunikation fra en ONLINE UDSENDING kan sendes til flere konti på samme tid eller lignende tidspunkter. Derudover forstår du, at du ikke er garanteret et svar eller en interaktion med nogen af ​​vores ONLINE UDSENDINGE og heller ikke med nogen anden bruger af Webstedet. VED AFSLUTNING AF EN KONTO PÅ WEBSTEDET ANERKENDER OG FORSTÅR DU FULDT UD OG HELT OG HOLDENT, AT ENHVER BETALENDE ABONNENT VIL HAVE MULIGHED FOR AT AFBRYDE ONLINE EMISSARIES EFTER EGET ØNSKE. nemflirt.dks anerkender, at nogle af de betalende abonnenter gerne vil kunne forhindre disse ONLINE UDSENDINGES kommunikation. Denne virtuelle interaktion kan ganske enkelt afbrydes ved, at der sendes en forespørgsel til vores supportteam hos support.nemflirt.dk. Bemærk, at hvis en abonnent afbryder en ONLINE UDSENDING, kan vores supportteam ikke overvåge alle brugeres overholdelse af disse vilkår
15. Varemærker. nemflirt.dks ™ er varemærker licenseret af Selskabet. Det er ikke tilladt for dig eller nogen anden bruger at bruge dette mærke, med mindre der foreligger en forudgående skriftlig godkendelse og tilladelse fra Selskabet. Alle rettigheder forbeholdes.          16. Indhold indsendt af medlemmer:         16.1 nemflirt.dks påberåber sig immunitet over for ansvar i videst mulige omfang i henhold til lovgivningen og som fastsat i en hvilken som helst lovgivning om indhold leveret af tredjeparter og medlemmer, og intet i denne Aftale har til formål at frafalde, fjerne eller ophæve sådan immunitet. Du forstår og accepterer, at nemflirt.dks kan slette indhold, meddelelser, billeder eller profiler (samlet "Medlemsindhold"), som efter nemflirt.dkss egen og suveræne vurdering overtræder vilkår og betingelser for brug, eller som kan være stødende, ulovlig, eller krænker rettigheder, skader eller truer nemflirt.dkss eller Webstedets medlemmers sikkerhed. 16.2 Du er eneansvarlig for det indhold, du udgiver eller viser (herefter "Indsender") på nemflirt.dks-Webstedet eller overfører til andre nemflirt.dks-medlemmer via Tjenesten.         16.3 Ved at Indsende indhold til ethvert område af nemflirt.dks giver du automatisk tilladelse til og du garanterer, at du har ret til at give nemflirt.dks og dets medlemmer en uigenkaldelig, tidsubegrænset, ikke- eksklusiv, fuldt ud betalt, verdensomspændende licens til at bruge, kopiere, opføre, vise og distribuere sådanne oplysninger, publiceringsrettigheder og indhold og forberede afledte værker af eller indarbejde i andre værker og andre medier, sådanne oplysninger og indhold og til at tildele og godkende underlicenser af det foregående. For privatlivets fred henvises til vores privatlivspolitik. 16.4 nemflirt.dks skal have mulighed for og kan vælge at undersøge og træffe passende juridiske foranstaltninger efter eget skøn over for enhver, der overtræder denne bestemmelse, herunder uden begrænsning at fjerne den ulovlige kommunikation fra Webstedet eller Tjenesten og afslutte medlemskabet af sådan en overtrædende part. Den følgende liste er en delvis liste over den slags indhold, der er ulovligt eller forbudt på Webstedet. Listen omfatter, men er ikke begrænset til, indhold, der: er åbenlyst anstødeligt over for online-samfundet, såsom indhold, der fremmer racisme, fordomme, had eller fysisk beskadigelse af enhver art mod enhver gruppe eller individ; chikanerer eller opfordrer til chikane mod en anden person eller krænker deres privatliv, indebærer udsendelse af "junk mail", "kædebreve" eller uopfordret kommercielle e-mails eller "spam", fremmer oplysninger, som du ved er falsk, vildledende eller fremmer ulovlige aktiviteter eller adfærd, der er grov, truende, uanstændige, ærekrænkende eller injurierende, fremmer ulovlig eller uautoriseret kopiering af andres ophavsretsbeskyttede arbejde, såsom at levere piratkopierede computerprogrammer eller links til sådanne, der giver information om omgåelse af fabrikationsinstallerede kopibeskyttelsesenheder eller levere piratkopieret musik eller links til piratkopierede musikfiler, giver adgang til begrænsede eller adgangskodebegrænsede sider eller skjulte sider eller billeder (der ikke er knyttet til eller findes på en anden tilgængelig side), viser pornografisk eller materiale med seksuelt indhold, som er kommercielt i sig selv, indeholder materiale, der udnytter mennesker under 18 år på en seksuel eller voldelig måde, eller udleverer personoplysninger om personer under 18 år, giver adgang til indhold, der omfatter fornærmende sprogbrug, incest, forfalskning af køn, vold, nekrofili, foregivelse af at være et andet medlem, trussel om selvmord eller skade for sig selv eller andre eller bestialitet, giver instruktionsoplysninger om ulovlige aktiviteter som fx fremstilling eller køb af ulovlige våben, krænker en persons privatliv eller tilvejebringer eller opretter computervirus, udleverer adgangskoder eller personoplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere, sender annoncer i chats eller chatbeskeder, og Indgår som led i kommercielle aktiviteter eller salg uden Vores forudgående skriftlige samtykke, såsom konkurrencer, lodtrækninger, byttehandler, reklamer og pyramidespil. 16.5 Du accepterer at bruge nemflirt.dks-tjenesten på en måde, der er i overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser i den jurisdiktion, hvorfra du har adgang til Webstedet.         16.6 Du accepterer, at du ikke bruger nogen robot, spider, anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere vores websider eller indholdet heri uden vores forudgående skriftlige tilladelse. Du accepterer, at du ikke bruger nogen enhed, software eller rutine til at omgå eller forstyrre eller forsøge at forstyrre nemflirt.dks-webstedets korrekte funktion. Du accepterer, at du ikke vil foretage nogen handling, der pålægger vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning. Mange af oplysningerne på vores Websted opdateres i realtid og er proprietær eller er licenseret til nemflirt.dks af vores brugere eller tredjepart. 16.7 Du må ikke deltage i reklame til eller opfordre andre medlemmer til at købe eller sælge produkter eller tjenester via Tjenesten. Du må ikke sende kædebreve eller junk e-mail til andre nemflirt.dks medlemmer. Selvom nemflirt.dks ikke kan og ikke overvåger medlemmernes adfærd ved siden af nemflirt.dks-webstedet, er det også en overtrædelse af disse vilkår at anvende informationer, der er indhentet fra Tjenesten for at chikanere, misbruge eller skade en anden person , eller for at kontakte, annoncere for, anmode om eller sælge til ethvert medlem uden medlemmets forudgående udtrykkelige samtykke.         16.8 Din profil (og dens indhold) kan muligvis fremsøges, og du kan muligvis søge efter profilerne (og deres indhold) tilhørende medlemmer, der er registreret på andre websteder, der drives af Tjenesten, fx co-branded, private mærker osv. Denne funktion kan give dig adgang til at interagere med medlemmer af andre tilknyttede websteder.         16.9 Din profil (og indholdet heraf) kan muligvis fremsøges af tredjeparts offentligt tilgængelige søgemaskiner. 17. Politik om acceptabel brug af Indhold Indsendt på Websitet:         17.1 nemflirt.dks gør ikke krav på ejerskab til Indhold, du Indsender eller stiller til rådighed på Webstedet nemflirt.dks. Med hensyn til Indhold, som du Indsender eller stiller til rådighed til optagelse på offentligt tilgængelige områder på Webstedet nemflirt.dks, giver du nemflirt.dks følgende verdensomspændende, royaltyfri og ikke-eksklusive licens, som det er relevant.         17.2 Med hensyn til Indhold, som du Indsender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængelige områder på Webstedet nemflirt.dks, omfatter licensen til at bruge, distribuere, reproducere, ændre, tilpasse, offentlig opføre og offentligt vise sådant indhold på Webstedet nemflirt.dks udelukkende levering og fremme af Webstedet nemflirt.dks og Service i overensstemmelse med det formål, hvormed Indholdet blev indsendt eller gjort tilgængeligt. Denne licens eksisterer, kun så længe du vælger at fortsætte med at inkludere sådant Indhold på Webstedet nemflirt.dks og vil ophøre på det tidspunkt, hvor du fjerner sådant Indhold eller nemflirt.dks fjerner sådant Indhold fra Webstedet nemflirt.dks. 17.3 For så vidt angår fotos, grafik, lyd eller video, som du Indsender eller stiller til rådighed for optagelse på offentligt tilgængeligt områder af nemflirt.dks, omfatter licensen til at bruge, distribuere, reproducere, ændre, tilpasse, offentlig opføre og offentligt vise sådant indhold på Webstedet nemflirt.dks udelukkende det formål, som sådant Indhold blev Indsendt eller stillet til rådighed. Denne licens eksisterer, kun så længe du vælger at fortsætte med at inkludere sådant indhold på Webstedet nemflirt.dks og vil ophøre på det tidspunkt, du fjerner sådant indhold, eller nemflirt.dks fjerner sådant indhold fra Webstedet nemflirt.dks.         17.4 Med hensyn til andet Indhold end fotos, grafik, lyd eller video, som du Indsender eller stiller til rådighed for inkludering på tilgængelige områder på Webstedet, giver du nemflirt.dks en tidsubegrænset, uigenkaldelig og fuldt overdragelig licens til at bruge, distribuere, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, offentliggøre og offentligt fremvise Indholdet (helt eller delvist) og indarbejde Indholdet i andre værker i ethvert format eller medium, der er kendt eller senere måtte blive udviklet.         17.5 Vi forbeholder os ret til at udvælge tekstcitater og billeder fra profiler eller udvalgte medlemmer sammen med dit alias (Medlem/Brugernavn) og anvende disse i annoncer, tillæg og indholdssider i markedsføringen af Webstedet ​​nemflirt.dks og vores partnere. 18. Skadesløsholdelse for uautoriseret brug af Indhold, Webstedet eller andre materialer omfattet af ejendomsret. Du accepterer at være personligt ansvarlig for enhver overtrædelse af denne aftale, du måtte begå. Du accepterer også at holde Selskabet og selskabets direktører, repræsentanter, medarbejdere, uafhængige entreprenører, annoncører, tilknyttede virksomheder, leverandører, agenter og advokater og deres efterfølgere fuldt ud skadesløse for enhver erstatning for skader, der direkte, indirekte og/eller som er en følge heraf og skyldes dit brud på denne Aftale, herunder, men ikke begrænset til, skader som følger af forsøg på eller uautoriseret adgang til, download, visning, kopiering eller distribution af Webstedet helt eller delvist forårsaget af dig alene eller på andres foranledning, herunder uden begrænsning, et eller flere statslige organer, hvor sådanne skader omfatter uden begrænsning alle direkte skader og følgeskader, der direkte eller indirekte skyldes sådanne uautoriserede aktiviteter, herunder uden begrænsning, advokatsalærer og udgifter forbundet med retssager og strafferetsager i øvrigt. 19. Du må ikke overdrage eller videretildele dine adgangsrettigheder eller andre privilegier. Du har under ingen omstændigheder ret til at overføre eller videretildele din licens til at bruge Webstedet eller andre licens(er) til at bruge Indhold, du måtte få i, ved, gennem eller i forbindelse med Webstedet, og du anerkender at ethvert forsøg på overførsel eller overdragelse af sådanne rettigheder er ugyldig. Eventuelle adgangskoder, der udstedes til brug på eller i forbindelse med Webstedet eller noget indhold, der leveres af en Tilknyttet indholdsleverandør eller lignende, er kun til eget brug. Du er ansvarlig for din adgangskodes sikkerhed. Du skal opbevare adgangskode(r), der er udstedt af Selskabet og/eller websider tilknyttet hertil strengt fortroligt, og du accepterer hermed at gøre det. Hvis du bruger en adgangskode, som Selskabet vurderer er usikker, har Selskabet ret til at kræve, at adgangskoden ændres og/eller afslutte din autoriserede adgang til adgangskodebeskyttede områder. Enhver deling af adgangskoder eller andre metoder til uautoriseret adgang til Webstedet med enhver anden person er strengt forbudt. Du accepterer, at hvis du bliver indblandet i nogen form for krænkelse af systemets sikkerhed, eller hvis Selskabet eller et hvilket som helst tilknyttet websted med rimelighed mener dette, skal Selskabet og alle websteds-partnere have uafhængig ret til at frigive oplysninger om sådanne hændelser og dine personlige oplysninger til offentlige myndigheder og systemadministratorer på andre websteder for at hjælpe dem med at løse sikkerhedshændelser. Dette kan ske uden at Selskabet derved påtager sig noget ansvar overfor dig overhovedet.          20. Adfærdskodeks Du accepterer, garanterer og forpligter dig til at bruge Webstedet i overensstemmelse med følgende adfærdskodeks, og at Vi kan opsige din ret til at bruge eller få adgang til Webstedet og/eller indholdet for overtrædelse af enhver af ​​disse bestemmelser:         20.1 Du vil ikke bruge Webstedet til at deltage i nogen form for ulovlig adfærd, chikane eller anstødelig adfærd, herunder, men ikke begrænset til, Indsendelse eller upload af kommunikation eller grafik, video eller lydindhold til Webstedet, der indeholder injurierende, bagvaskende, voldelige eller ærekrænkende udsagn eller racistisk, anstødeligt eller fornærmende sprog.         20.2 Du vil ikke bruge Webstedet til at krænke privatlivets fred, ejendomsrettigheder, herunder immaterielle rettigheder eller andre rettigheder der tilkommer personer eller enheder, herunder uden begrænsning Selskabets rettigheder, tilknyttede til Webstedets rettigheder eller brugere af Webstedets rettigheder.         20.3 Du vil ikke downloade eller få adgang til noget tilgængeligt indhold på eller i forbindelse med Webstedet, der ikke overholder de fællesskabsnormer for det samfund, som du ønsker at få det pågældende indhold leveret i eller overført til. 21. Autorisation og tilladelse til at kommunikere med dig Læs venligst vores PRIVATLIVSPOLITIK. Du giver hermed tilladelse til, tilladelse og beder om, at meddelelser, reklamer, e-mail og andre meddelelser sendes til dig fra Selskabet og fra tilknyttede til Webstedet, Tilknyttede indholdsleverandører og/eller deres autoriserede agenter, repræsentanter, efterfølgere, tilknyttede virksomheder og entreprenører. Du anerkender og accepterer, at sådanne meddelelser kan omfatte enhver form for materiale, herunder, men ikke begrænset til, kommunikation, der indeholder eksplicit nøgenhed, eksplicitte seksuelle afbildninger, seksuelt sprog og eksplicitte seksuelle situationer, herunder dem, der involverer heteroseksualitet, homoseksualitet og transseksualitet. Du accepterer, at Selskabet ikke er underlagt nogen forpligtelse eller begrænsning med hensyn til salg af dine e-mail- oplysninger til nogen tredjepart til noget formål. Desuden accepterer du, at din anmodning, autorisation og tilladelse til Selskabet til at sende dig sådanne materialer og kommunikationen heri, fortsætter med at være gældende, medmindre og indtil du meddeler Selskabet, at du ønsker at blive slettet fra Selskabets e-mail liste, i hvilket tilfælde du anerkender og accepterer, at Selskabet kun er forpligtet til at slette dig fra sin e-mail- liste og ikke tredjeparters e-mail- lister, uanset hvordan sådanne tredjeparter har fået dine e-mail- oplysninger fra Selskabet. Du anerkender og accepterer, at du selv skal kontakte sådanne tredjeparter for at blive slettet fra deres e-mailliste (r). 21.1 Fravalgs- og afbestillingsbestemmelser. Du kan til enhver tid fravælge fremtidige e-mails og annullere modtagelse af e-mails fra Selskabet ved at klikke på afmeldingslinket nederst i den e- mail-annonce, der er sendt til dig af Selskabet.         21.2 Bekræftelse af privatlivspolitik. Du anerkender hermed Selskabets privatlivspolitik og frafalder eventuelle krav mod Selskabet, der måtte opstå i forbindelse med ethvert spørgsmål i forbindelse hermed. Privatlivspolitik 21.3 Ingen handlinger som følge af registrering i registre, der indebærer "Ingen kontakt". Du erklærer hermed, at du ikke vil tage retlige skridt imod Selskabet, Webstedets Indholdsleverandører eller nogen af ​​Webstedets tilknyttede partnere eller nogen af ​​førnævnte parteres overordnede, medarbejdere eller repræsentanter som en direkte eller indirekte konsekvens af din registrering af en e-mail- adresse, postadresse, telefonnummer eller andet kontaktpunkt i offentlige "Ingen e-mail"- registre med hensyn til ethvert sådant kontaktpunkt, du har oplyst over for Selskabet og/eller en eller flere Tilknyttede indholdsleverandører efter at have angivet, at du har givet Selskabet og/eller en sådan Tilknyttet indholdsleverandør tilladelse til at sende dig e-mail, fx som du har gjort ovenfor i denne Aftale. Du accepterer at holde Selskabets, Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, Webstedets tilknyttede partnere og alle deres repræsentanter skadesløse for enhver og alle udgifter og erstatninger, der skyldes enhver overtrædelse af dette afsnit 21.3 og for eventuelle handlinger mod Selskabet, Website-partnere og/eller eventuelle af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, der skyldes, at Selskabet og/eller en eller flere af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører eller partnere, har sendt dig e-mail, som du har anmodet om eller godkendt at Selskabet, dets tilknyttede parter og/eller en eller flere af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører eller tilknyttede virksomheder sender til dig. 22. Brug af Webstedet til at kommunikere med andre brugere, Webstedstilknyttede eller Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører. Med undtagelse af det tidligere angivne, hverken støtter, opmuntrer, anbefaler eller arrangerer Selskabet personlig eller social kommunikation eller personlige møder mellem brugere af Webstedet eller mellem en bruger og en hvilken som helst individuel websted tilknyttet eller en bruger og en hvilken som helst Websteds Tilknyttet indholdsleverandør. Du forventes at bruge sund fornuft og træffe passende foranstaltninger og forholdsregler for at sikre din egen personlige sikkerhed og dit privatliv i tilfælde, hvor du vælger at kommunikere med eller mødes med enhver person, som du har kommunikeret med ved brug af offentlige områder eller chatområder på Webstedet, hvis dette er tilfældet, eller gennem materialer leveret af Selskabet, en tilknyttet til Webstedet eller enhver af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører. Du anerkender og accepterer, at Selskabet ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for resultatet af enhver kontakt eller ethvert møde, uanset om det er personligt, telefonisk eller på anden måde, der er foranlediget af reklamer, der er placeret eller besvaret eller meddelelser eller andre former for kommunikation, der sendes eller modtages af andre Websteds-brugere, Websteds-tilknyttede, enhver Websteds Tilknyttet indholdsleverandør, eller ved enhver direkte eller indirekte brug af Webstedet. Endvidere anerkender og accepterer du, at Selskabet ikke overvåger nogen kommunikation mellem Websteds-tilknyttede eller indholdsleverandører og Websteds-brugere, og at Selskabet ikke har nogen kontrol over sådanne meddelelser og giver ingen garantier med hensyn til karakter, ægthed, alder, sundhed eller ethvert andet anden egenskab af Webstedets indholdsleverandører, enhver tilknyttet eller andre brugere af Webstedet, herunder enhver person, der placerer annoncer, profiler eller meddelelser på eller i forbindelse med Webstedet. 22.1 Selskabet kan efter eget skøn tilbyde en tjeneste, der gør det muligt for autoriserede brugere at kommunikere med eller på anden vis dele information med andre brugere eller personer, der tilbyder at yde en tjeneste til brugere, såsom Webstedsindholdsleverandører eller til at Indsende oplysninger på, i eller på Webstedet. Hvis Selskabet yder en sådan tjeneste, og hvis du gør brug af tjenesten, accepterer du, at du ikke vil poste, indsende, offentliggøre, vise, formidle eller på anden måde kommunikere noget ærekrænkende, injurierende, unøjagtigt, misbrugende, truende, anstødeligt, bagvaskende, uanstændigt, overdreven voldeligt, chikanerende eller på anden måde anstødeligt eller ulovligt materiale eller materiale, der vil krænke ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, ret til offentliggørelse, privatlivets fred eller andre rettigheder, der tilkommer andre personer. Du anerkender, at overførsel af sådant materiale i Italien er strengt forbudt af Selskabet, og desuden accepterer du og er enig i, at enhver overførsel af sådant materiale af dig skal udgøre en væsentlig overtrædelse af denne Aftale, der berettiger Selskabet til uden varsel og uden erstatningsansvar eller godtgørelse til dig øjeblikkeligt at opsige dine ret til adgang til Webstedet. 22.2 Du anerkender og accepterer, at du, og ikke Selskabet, er eneansvarlig og ansvarlig for alle skader eller andre konsekvenser, forudsete eller uforudsete, af alle oplysninger, som du indsender, offentliggør, udsender, formidler eller på anden måde kommunikerer via Webstedet selv om et krav om erstatning eller erstatningsansvar skulle opstå efter opsigelsen af ​​Tjenesten.         22.3 Hvis Selskabet yder en sådan service, der er beskrevet heri, accepterer du, at alle meddelelser og andre former for kommunikation fra dig skal anses for at være let tilgængelige for alle andre brugere af Webstedet, som har tilladelse til at få adgang til Webstedet, og de er enige i, at alle sådanne meddelelser og andre former for kommunikation ikke anses for at være privat eller sikker. Uanset om Selskabet leverer nogen form for tjeneste, der er beskrevet heri, accepterer du, at du hermed er blevet informeret om og gjort opmærksom på, at alle meddelelser og andre former for kommunikation, som du sender til Selskabet direkte eller via Webstedet, kan læses af operatørerne og/eller andre repræsentanter i Selskabet, uanset om de er de(n) tilsigtede modtager(e). 22.4 Selvom Vi ikke påtager os en pligt eller forpligtelse til at overvåge eventuelle meddelelser eller andre materialer, der Indsendes eller uploades af tredjepart, herunder dig, forbeholder Vi os ret, men ikke pligt til, efter eget valg, at overvåge enhver og alle materialer, der er Indsendt eller uploadet til Webstedet af tredjeparter, herunder dig, når som helst og uden forudgående varsel for at påse, at indholdsretningslinjer eller -politikker på Webstedet, som kan være gældende fra tid til anden, overholdes. 22.5 Selvom Vi ikke påtager os pligt eller forpligtelsen til at overvåge meddelelser, reklamer eller andre materialer, der Indsendes eller uploades til Webstedet af tredjeparter, herunder dig, og Vi ikke er ansvarlige for indholdet af disse materialer, forbeholder Vi os ret efter vores eget og absolutte skøn – men er ikke forpligtet til – uden forudgående varsel at slette, flytte eller redigere meddelelser eller materialer, herunder uden begrænsning reklamer og offentlige indlæg, Vi efter vores eget skøn anser at overtræde Webstedets adfærdskodeks eller eventuelle gældende retningslinjer for indhold, der vedtages fra tid til anden af Webstedet, eller af andre grunde er uacceptabelt. 22.6 Du anerkender og accepterer, at du forbliver eneansvarlig for indholdet af meddelelser og andre materialer, du uploader til Webstedet, til Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører eller tilknyttede partnere eller til andre brugere af Webstedet. Du anerkender og accepterer endvidere, at du forbliver eneansvarlig for enhver information, som du sender, viser eller modtager via Webstedet, selv om der skulle opstå krav herom efter afslutning af Tjenesten. 22.7 Kommunikation i chatrum eller offentlige områder er ikke privat. Du anerkender og accepterer endvidere, at alle meddelelser eller indhold indsendt af dig eller andre i ethvert chatrum eller i offentlige områder, der kan leveres på Webstedet, anses for at være let tilgængelige for offentligheden og derfor ikke bør betragtes som privat, fortroligt eller proprietært. Du bør derfor ikke bruge Webstedet til former for kommunikation, som du kun har til hensigt, at du og den eller de ønskede modtagere skal læse. Det bemærkes hermed, at alle meddelelser, der er Indsendt til Webstedet, kan læses af Webstedets operatører, uanset om de er den eller de tiltænkte modtagere. 23. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar vedrørende Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, tilknyttede i øvrigt, andre Webstedsbrugere og andre tredjeparter.         23.1 Du anerkender og accepterer, at Selskabet ikke kan gøres ansvarlig for kvaliteten, lovligheden eller ethvert andet spørgsmål vedrørende indhold, der stilles til rådighed for dig på eller i forbindelse med Webstedet af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, Selskabets datterselskaber, enhver bruger af Webstedet eller andre tredjeparter. 23.2 Du anerkender endvidere, at du forstår, at Vi ikke garanterer eller garanterer nøjagtigheden i eller sandheden af ​​meddelelser, kommunikation, information eller indhold af enhver art, som er blevet indsendt, uploadet eller leveret af andre brugere af Webstedet, herunder uden begrænsning enhver anden annoncør, og derfor fritager du Selskabet fra ethvert ansvar og ansvar i forbindelse med verificering af nøjagtigheden af ​​sådanne meddelelser, kommunikation, information eller indhold af enhver art, der leveres af andre brugere af Webstedet.         23.3 Du anerkender og forstår, at Vi ikke overvåger, godkender, screener, kontrollerer, undersøger, holder opsyn med eller verificerer annoncer eller meddelelser, der leveres af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, tilknyttede partnere eller andre tredjepartslicensgivere, annoncører eller brugere af Webstedet til elektronisk formidling via Webstedet. Du bliver således gjort opmærksom herpå og rådes til at bruge din egen vurdering til at vurdere alle annoncer og andre meddelelser, der er tilgængelige på eller gennem brugen af ​​Webstedet, inden du køber varer og/eller tjenester beskrevet på Webstedet eller på anden måde reagerer på enhver kommunikation på Webstedet. 23.4 Nogle af de materialer, du kan få adgang til via hyperlinks på Webstedet, forbinder dig med tredjeparter eller tredjepartswebsteder, der kan levere indhold til Webstedet via hyperlinks. Vi har ingen redaktionel kontrol eller tilsyn med udvælgelse eller visning af sådant indhold, der leveres af disse tredjeparter eller tredjepartswebsteder, og disse parter er eneansvarlige for alt sådant indhold. 23.5 Du anerkender, at du forstår, at Vi ikke kan sikre eller udstede nogen garantier vedrørende sikkerhed eller privatlivets fred for oplysninger, som du frivilligt giver til Selskabet, Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, tilknyttede partnere eller andre webstedsbrugere, og at du fritager Selskabet og dets direktører, repræsentanter, ansatte, uafhængige entreprenører, annoncører, datterselskaber, leverandører, agenter og advokater og deres efterfølgere for ethvert ansvar i forbindelse med brugen af sådanne oplysninger. 23.6 Du fritager herved Selskabet og dets direktører, repræsentanter, uafhængige entreprenører, annoncører, tilknyttede virksomheder, leverandører, agenter og advokater og deres efterfølgere for ethvert ansvar og ansvar i forbindelse med indholdet og al anden information, meddelelser, kommunikation eller andre materialer, som du muligvis modtager fra Selskabet, Websteds-partnere eller Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører. 24. Ingen angivelse af, indeståelse eller garanti for, at Webstedet eller indholdet, der er forbundet med det, er frit for skadelig eller ondsindet kode. Du forstår, at hverken Selskabet, Webstedets partnere eller Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører angiver, indestår for eller garanterer, at enten Webstedet eller noget indhold eller andre filer, du kan få adgang til på, i eller gennem, eller ved download fra enten Webstedet eller ethvert websted, der er knyttet til Webstedet eller enhver tilknyttet websted vil være frit for virus, orme, trojanske heste eller anden kode, der kan have skadelige eller ødelæggende egenskaber ("skadelig kode"). Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til ​​datainput og -output, beskyttelse af din(e) computer(e) og for at opretholde en mulighed for rekonstruktion af data, som du måske taber på grund af skadelig kode. Hverken Selskabet, Websteds- tilknyttede eller andre af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører påtager sig noget ansvar eller nogen risiko for muligheden for skade på din(e) computer(e) eller andre enheder via din brug af Webstedet eller andet indhold eller andet materiale, du måtte få i forbindelse hermed. 25. Ansvarsfraskrivelser: Ingen garantier. Din brug af dette Websted er på egen risiko. Du erklærer hermed, at brugen af ​​alle materialer, features, funktioner og alle andre varer og tjenesteydelser, der leveres til dig af Selskabet, og brugen af ​​alt indhold, der leveres af Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører og tilknyttede virksomheder, gives til dig på et "som det er"-grundlag uden garantier af nogen art, herunder, uden begrænsninger, garantier for tilgængelighed, nøjagtighed eller indhold af materialer, informationer, produkter eller tjenester eller garantier for omsættelighed, egnethed til et bestemt formål, titler eller ikke-krænkelse, og Selskabets og Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører og tilknyttede partnere fralægger sig udtrykkeligt alle sådanne garantier. Hverken Selskabet, Webstedets tilknyttede eller andre af Webstedets indholdsleverandører indestår for funktionerne på Webstedet eller indhold leveret af en af ​​ovennævnte parter, ligesom Selskabet ikke indestår for, at andre materialer, der er tilgængelige i, på, gennem eller i forbindelse med Webstedet, vil være tilgængelige uafbrudt eller fejlfri, eller at eventuelle opdagede fejl vil blive rettet. Under ingen omstændigheder og uanset retsgrundlaget eller juridisk teori i øvrigt skal Selskabet, Website-tilknyttede, Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører eller nogen af Selskabets leverandører, licenshavere, forhandlere, tilknyttede virksomheder eller deres leverandører, licenshavere eller forhandlere være ansvarlige over for dig eller enhver anden person i tilfælde af eventuelle indirekte, særlige, hændelige eller følgeskader af enhver karakter, herunder uden begrænsning skader for erstatning for tab af goodwill, arbejdsophør, computerfejl eller funktionsfejl eller enhver anden kommerciel skade som følge af virus, orme, trojanske heste eller andet destruktivt software eller materialer eller kommunikation fra dig eller andre brugere af Websitet eller hidrørende fra enhver brug af indhold eller enhver brug af Websitet i det hele taget. Denne ansvarsfraskrivelse udgør en væsentlig del af denne Aftale. Nogle lande tillader ikke udelukkelser af en underforstået garanti, så hvis valget af lovbestemmelser i denne Aftale anses for ikke at gælde for dette afsnit, er denne ansvarsfraskrivelse muligvis ikke gældende for dig, og du kan have andre juridiske rettigheder, der varierer fra land til land eller ved jurisdiktion. 26. Begrænsning af Selskabets, Webstedets indholdsleverandørers og Webstedets tilknyttedes ansvar. Uanset ovenstående ansvarsbegrænsninger er accepterer du også og er enig i, at en væsentlig betingelse for din opnåelse af tilladelsen til at bruge Webstedet, der er angivet heri, og for at få adgang til indhold, der er tilgængeligt for dig fra Webstedets indholdsleverandører og/eller tilknyttede partnere, at du accepterer, at ethvert ansvar, som ellers kan pålægges Selskabet, Webstedets indholdsleverandører eller Webstedets tilknyttede, eller til deres direktører, repræsentanter, medarbejdere, uafhængige entreprenører, annoncører, tilknyttede virksomheder, leverandører, agenter og advokater og deres efterfølgere og direkte eller indirekte er en følge af din brug af indholdet af Webstedet og/eller indhold fra Webstedets indholdsleverandører eller tilknyttede virksomheder, herunder men ikke begrænset til enhver fejl i ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, defekt, forsinkelse i drift eller transmission, fejl i kommunikationslinjen , tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til, ændring eller brug af optegnelser, uanset om der er tale om brud på kontrakt, uagtsomhed eller anden årsag er begrænset til det mindste beløb af (1) licensbetalingen, som du har betalt for adgang til Webstedet eller for indholdet, du fik adgang til på Webstedet eller (2) 50 euro (€). Nogle lande tillader ikke begrænsning eller udelukkelse af ansvar for hændelige skader eller følgeskader. Uanset om en sådan begrænsning eller anden begrænsning af omfanget af denne ansvarsbegrænsning eller anden ansvarsbegrænsning, der er fastsat i denne Aftale, gælder for dig, anerkender du og accepterer, at Parterne udtrykker det hensigtsmæssigt, at ansvarsbegrænsningerne fremgår af dette afsnit og andetsteds i denne Aftale, skal fortolkes så bredt, som det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning. 27. EN GENEREL FRITAGELSE UDVIDER IKKE KRAV, SOM KREDITOREN IKKE VED ELLER ANTAGER EKSISTERER I KREDITORENS SIN FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR AFGIVELSEN AF FRITAGELSEN, SOM HAN, HVIS HAN VAR BEKENDT HERMED, MÅTTE HAVE MATERIEL INDFLYDELSE PÅ HANS AFTALE MED SKYLDNEREN. 28. Samarbejde med retshåndhævende myndigheder. Selskabet, Websteds tilknyttede og alle Webstedets indholdsleverandører forbeholder sig hver især ret til fuldt ud at samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder og domstole, der anmoder eller påbyder Selskabet, Websteds tilknyttede og alle Webstedets indholdsleverandører at videregive identiteten eller andre oplysninger vedrørende enhver person, som bruger eller har brugt Webstedet eller har fået adgang til Indhold, der er tilgængeligt gennem eller i forbindelse med Webstedet. Ved at acceptere denne Aftale og bruge Webstedet, afstår du fra og holder Selskabet, Websteds tilknyttede, Webstedets indholdsleverandører og operatørerne af Webstedet skadesløs fra ethvert krav som følger af alle handlinger udført af en af ovenstående under eller som følge af enhver retshåndhævende myndigheds undersøgelser. 29. Oplysninger til Selskabet eller brugermeddelelser fra Webstedet til autoriserede brugere kan formidles ved hjælp af elektroniske meddelelser eller ved almindelige opslag på Webstedet. Kommunikation fra dig til Selskabet kan ske ved hjælp af elektroniske meddelelser eller almindelig post, medmindre andet er angivet i Aftalen. Alle spørgsmål, klager og meddelelser til Selskabet via elektronisk post skal sendes til kundeservice på: support.nemflirt.dk 30. Samlet aftale. Denne Aftale sammen med enhver anden eller andre aftaler du har eller måtte indgå indgå i fremtiden med Selskabet, Webstedets indholdsleverandører og/eller Webstedets tilknyttede vedrørende indhold, der leveres til dig på, i eller via Webstedet eller i forbindelse med de af Selskabet leverede ydelser indeholder hele Aftalen mellem dig og Selskabet om din adgang til og brug af Webstedet, indholdet og alle andre materialer og tjenester, der er tilgængelige i, på, gennem eller i forbindelse med Webstedet og alle funktioner og funktionalitet direkte og indirekte relateret til Webstedet. Denne aftale erstatter alle forudgående skriftlige og mundtlige forståelser, skrifte og repræsentationer, herunder eventuelle tredjeparter eller andre personer. Denne aftale kan til enhver tid ændres af Selskabet ved at opdatere online-versionen af denne aftale på nemflirt.dkss Websted. 31. Konfliktløsning – Lovvalg Du accepterer, at denne Aftale og alle tvister eller uoverensstemmelser af enhver art, der opstår i forbindelse med eller relateret til de materialer, tjenester, features eller funktioner, der er tilgængelige i, på, gennem eller i forbindelse med eller på nogen måde er relateret til Webstedet, ethvert indhold eller enhver tjeneste, der leveres af en til Webstedet Tilknyttet indholdsleverandører eller tilknyttede partner og/eller denne Aftale, skal alle afgøres og fortolkes i henhold til lovgivningen på CYPERN.          31.1 Lovvalg. Du er desuden enig i, at uanset en retlig eller lovmæssig lovvalgsbestemmelse, der ellers ville indebære anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion, skal alle bestemmelser i denne Aftale og alle forhold eller tvister af enhver art, der hidrører fra eller er relateret til denne Aftale eller parternes rettigheder eller forpligtelser udelukkende være reguleret af lovgivningen og retspraksis på CYPERN. 31.2 Voldgift. Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, præstationer, pligter, forpligtelser eller ansvar, der opstår i forbindelse med eller i forbindelse med denne Aftale, som ikke løses uformelt, skal afgøres ved bindende voldgift i CYPERN i overensstemmelse med regler for den rette jurisdiktion. Den endelige afgørelse ved en sådan voldgiftsproces skal være gyldig som en dom af en kompetent domstol, forudsat at en sådan afgørelse ikke strider mod betingelserne og bestemmelser herom. Voldgiftsrettens (eller voldgiftsmændenes) jurisdiktion med hensyn til juridiske spørgsmål begrænses til kun at omfatte lovgivningen og retspraksis på Cypern. Uanset det forudgående skal enhver tvist, som parterne ikke uformelt kan løse vedrørende omfanget af spørgsmål eller sagen inden for voldgiftsrettens jurisdiktion, løses ved en særskilt konfliktløsningsproces, hvor Selskabet efter eget skøn fastlægger tvistspørgsmålet, der løses ved den nye voldgift. 31.3 Værneting og jurisdiktion. Du og Selskabet erklærer hermed, at værnetinget for alle juridiske tvister, uoverensstemmelser og handlinger af enhver art, der opstår i forbindelse med eller i henhold til denne Aftale, skal være CYPERN. Du og Selskabet er enige om, at i tilfælde af eventuelle retssager vedrørende denne Aftale skal værnetinget for sådanne retssager være i CYPERN. Du samtykker hermed til fastsættelsen af jurisdiktion for domstolene i Cypern. 32. Medlemskonflikter nemflirt.dks hverken anmoder om eller kontrollerer oplysninger fra et medlem, der kan stilles til rådighed via vores system. Du kan muligvis finde, at andre brugeres oplysninger er stødende, skadelige, unøjagtige eller vildledende. Hvis dette er tilfældet, bedes du anmode om en profilgennemgang ved hjælp af linket, der findes på medlemmets profilside eller forskellige andre steder på hele Webstedet. Vær forsigtig, anvend sund fornuft og sikkerhed, når du bruger Vores Websted. Du er eneansvarlig for dit samspil med andre nemflirt.dks-medlemmer. Eftersom nemflirt.dks ikke er involveret i medlemsinteraktioner er du enig i og accepterer du, at såfremt du har en tvist med et eller flere medlemmer eller dem, der har Indsendt, set eller anvendt information på nemflirt.dks-Webstedet, at holde nemflirt.dks, herunder dets repræsentanter, direktører, agenter, datterselskaber, moderselskaber og medarbejdere skadesløse fra krav, erstatningskrav (faktiske og følgeskader) af enhver art og natur, kendte og ukendte, forventede og uventede, opdagede og ikke-opdagede, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med sådanne tvister 33. Bestemmelsers ugyldighed Du og Selskabet er enige om, at hvis nogen bestemmelse i denne Aftale ikke kan håndhæves en eller anden grund, skal denne bestemmelse kun ændres i det omfang, det er nødvendigt for at gøre den eksigibel, og alle andre dele af denne Aftale skal forblive fuldt ud gyldige og bevare deres virkning (dvs. hvis en del af denne Aftale er ulovlig, ugyldig eller på anden måde ikke mulig at håndhæve, vil kun denne del anses for ugyldig, og denne ugyldighed vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af alle de resterende bestemmelser). 34. Ikke-afkald Du anerkender og accepterer, at manglende håndhævelse fra Selskabets eller Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører eller tilknyttede partnere eller nogen af disses efterfølgere relateret nogen af de særlige bestemmelser i denne Aftale, ikke indebærer en ophævelse eller udelukkelse af eller forhindrer en senere, yderligere eller anden håndhævelse på anden vis af sådanne bestemmelser eller andre bestemmelser eller undlader, forhindrer eller udelukker håndhævelsen af en rettighed, der er omfattet heraf. 35. Bekræftelse af Aftalen Du anerkender, at du har læst hele Aftalen. Ved at klikke på et link, der er beregnet til at betyde din accept af denne Aftale, fx ved at klikke på accept-knappen, ved at fortsætte med at få adgang til Webstedet og/eller enhver tjeneste eller anden funktionalitet, der er tilgængelig i, på, eller via Webstedet tilgængelig på, i eller via Webstedet eller ved at tilgå indhold fra Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører, accepterer du, at du anerkender og bekræfter, at du har læst hele Aftalen, og at du accepterer alle dens vilkår, betingelser og garantier og andre bestemmelser. Du accepterer endvidere, at din bekræftelse og din accept af hele denne Aftale bekræftes igen ved godkendelse af brugen af dit kreditkort til betalinger for indhold og hver gang, du tilgår en del af Webstedet med adgangsbegrænsninger. 36. Ingen mulighed for at erhverve indhold eller tilgå dele af Webstedet ”Kun for voksne” uden fuld Aftale. Du anerkender og accepterer, at medmindre du udtrykkeligt er enig i alle vilkårene i denne Aftale, har du ikke tilladelse til at få adgang til Selskabets eller Selskabets repræsentants computere eller servere for at downloade eller på anden måde bruge Webstedet, til at få adgang til dele af Webstedet mærket med "Kun for voksne", at anvende tjenester, som tilbydes eller på anden måde leveres af eller via Webstedet eller til at erhverve nogen form for indhold fra Selskabet, eventuelle til Webstedet tilknyttede eller Webstedets Tilknyttede indholdsleverandører. 37. Gensidigt udkast som forhandlingsmulighed Afsnitsoverskrifter. Med henblik på udarbejdelsen og fortolkning af denne Aftale anses det både at være dig og Selskabet, der gensidigt har udarbejdet denne Aftale og alle dele heraf. Hvis du ønsker at forhandle andre vilkår eller på anden måde ændre denne aftale, inden du afgiver dit samtykke og accepterer, bedes du kontakte Selskabet på: P.O. Boks 6 Walkerswood P.O. Walkerswood St. Ann Jamaica. Du erklærer hermed og accepterer, at dette ikke er en kontrakt tilvejebragt uden forhandling, og at det er en væsentlig forudsætning for Selskabet for at give dig tilladelse til at bruge Webstedet, at du accepterer, at du ikke vil gøre krav gældende eller støtte noget krav, der bygger på, at dette Aftale udgør en kontrakt tilvejebragt uden forhandling eller er urimelig på nogen måde. Dette er en lovlig kontrakt. Ligesom ved alle juridiske kontrakter anbefales du at anskaffe passende juridisk rådgivning inden indgåelsen af ​​denne aftale. Du anerkender og accepterer, at Selskabet ikke krævede, at du tilsluttede dig denne Aftale uden tilstrækkelig tid og mulighed for at konsultere en advokat. Du anerkender endvidere, at du enten har konsulteret en advokat forud for din accept af bestemmelserne i denne Aftale, eller at du udtrykkeligt og bevidst har valgt ikke at opsøge juridisk rådgiver, før du accepterede Aftalen. Overskrifter til afsnit og underafsnit i denne Aftale er kun indsat for at tilvejebringe et bekvemt overblik og skal ikke anses for at udgøre en del heraf eller påvirke betydningen heraf.